Ispiranje automatskih menjača

Ispiranje automatskih menjača se preporučuje kao prvi korak ka rešavanju problema u radu automatskih menjača. Tokom rada, usled taloženja nečistoća, mogu da se stvore naslage koje onemogućavaju normalan rad automatskog menjača. Time se komponente brže troše, brzine se teže menjaju, skraćuje se radni vek i stvaraju se naslage koje mogu uzrokovati teže i skupe kvarove.

Preporučljivo je uraditi ispiranje menjača prilikom svake zamene ulja – preventivno.
Ispiranje menjača preporučljivo je uraditi ukoliko nemate podatak da li je i kada ulje menjano, npr. pri kupovini polovnog vozila.